Nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informujemy, iż od dnia 17 września 2021r. obowiązuje nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Rzepin. Nowy regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce „O nas”.

Regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Społeczną i Komisję Gospodarczą oraz uchwalony przez Radę Miejską w Rzepinie uchwałą nr XLV/281/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku.

Pozostałe komunikaty