Druki do pobrania

Wniosek o wydanie wstępnych warunków technicznych (tzw. promesa)

Wniosek o wydanie/zmianę/aktualizację warunków technicznych

Oświadczenie dot. tytułu prawnego do korzystania z obiektu/nieruchomości

Wniosek o rozłożenie zaległości na raty

Oświadczenie prywatnego właściciela na budowę przyłącza przez jego działkę