ePUAP

Skrzynka ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” sp. z o.o. w Rzepinie dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem  : https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo sprawę  w której nie jest wymagany wzór formularza stosowany w Spółce , a należącą do kompetencji  PWK EKO w Rzepinie., np. zgłoszenie stanu licznika, zmiana adresów zameldowania, korespondencyjnych itp.

W celu przyjęcia pisma złożonego drogą elektroniczną, pismo musi być złożone przez osobę która jest właścicielem konta na platformie ePUAP, a która jest wymieniona w składanych dokumentach jako inwestor/ właściciel nieruchomości, bądź przez pełnomocnika takiej osoby legitymującego się odpowiednim pełnomocnictwem, które musi zostać załączone do składanego dokumentu

Adres skrytki

/EKO-RZEPIN/SkrytkaESP

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. W ramach usługi centralnej „Pismo ogólne” można dołączać pliki do 500 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

ePUAP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

 1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
  http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
 2. Następnie klikamy: Załatw sprawę
 3. W polu Ustaw / zmień adresata wyszukujemy naszą firmę
 4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)
 1. Wypełnij formularz.
 2. Kliknij Dalej, a potem Podpisz i wyślij.
 3. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.

Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.

ePUAP

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

 1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
  http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
 2. Następnie klikamy: Załatw sprawę
 3. W polu Ustaw / zmień adresata wyszukujemy naszą firmę
 4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)
 1. Wypełnij formularz.
 2. Kliknij Dalej, a potem Podpisz i wyślij.
 3. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.

Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.