Zmiana właściciela

Zmiana danych odbiorcy

Zmiana właściciela

Zmiana właściciela nieruchomości

Dotyczy Odbiorców, którzy w trakcie trwania umowy o dostawę wody i/lub ścieków sprzedali nieruchomość.

1. OBOWIĄZKI STRONY SPRZEDAJĄCEJ

  • Po spisaniu aktu notarialnego obie strony (sprzedający i kupujący) składają informację o stanie wodomierza głównego oraz, jeżeli jest wodomierza „ogrodowego”
  • Sprzedający rozlicza swoje zobowiązania do stanu wskazanego w informacji.
  • Sprzedający składa wniosek o rozwiązanie umowy

2. OBOWIĄZKI STRONY KUPUJĄCEJ

  • Kupujący składa wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i/lub ścieków
  • Do wniosku załącza informację o stanie wodomierza głównego oraz, jeżeli jest wodomierza „ogrodowego”
  • Na podstawie złożonej informacji pracownik PWK EKO ustala stan początkowy wodomierzy dla strony kupującej.
Zmiana danych

Zmiana danych Odbiorcy

Jeśli w trakcie trwania umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków Państwa dane zawarte w umowie uległy zmianie, musicie Państwo ten fakt zgłosić w PWK EKO w Rzepinie.

Należy wypełnić wniosek o zmianę danych w umowie i przedstawić dokumenty potwierdzające te zmiany.

Prosimy abyście informowali nas Państwo również o zmianie swoich danych kontaktowych, takich jak adres korespondencyjny, numer telefonu czy adres e-mail. Tego typu zmiany możecie Państwo zgłaszać do nas drogą pocztową lub elektronicznie na adres: biuro@eko-rzepin.pl