RODO

Klauzula Informacyjna

Kilka słów o RODO

25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ( RODO) .Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) , mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE .

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania ( kontaktu osobistego , telefonicznego, pisemnego ) jednak zależy nam , abyście Państwo mieli wszelkie niezbędne informacje wynikające z RODO , a więc o tym w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ul.Mickiewicza 79 , 69-110 Rzepin. Dbamy o to , aby dane były odpowiednio zabezpieczane , a ich przetwarzanie było jasne , rzetelne i zgodne z przepisami .

Dlaczego i jak przetwarzamy Państwa dane osobowe

1. Przy zawieraniu umowy na świadczenie usług pozyskujemy Państwa dane osobowe . Są to m.in. nazwisko i imiona, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny, numer kontaktowy oraz e-mail, numer ewidencyjny PESEL, dane o sposobie korzystania z naszych usług, dane lokalizacyjne , czyli dane o położeniu Państwa nieruchomości .

2. Powyższe dane są nam niezbędne do zawarcia i wykonania umowy(art.6 ust.1b RODO) np. w celu utrzymania poprawności usług, zapewnienie jakości usług, usuwanie awarii.

Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć państwu usług oraz :

  • realizować obowiązków prawnych (art.6 ust.1c RODO) np. w celu rozliczania ,wystawiania i przechowywania faktur,usuwania awarii.
  • realizować prawnie uzasadnionych interesów Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. ( art.6 ust.1f RODO) , np. w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń ( m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności , zawiadamiania właściwych organów ) , odpowiedzi na Państwa pytania ,wnioski i skargi, wsparcie obsługi.

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w zakresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń , o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

3. Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych :

  • prawo do sprostowania danych , czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdeaktualizowały się ;
  • prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych ( „prawo do bycia zapomnianym”) , czyli usunięcia danych, czyli usunięcia danych , które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
  • prawo dostępu do danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.

Zakres tych prac oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa ;

4. Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych ( w tym profilowania) w zakresie i na zasadach określonych w art.21 RODO .

5. Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę , którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu . Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

6. Mogą Państwo realizować swoje prawa za pośrednictwem poczty e-mail : biuro@eko-rzepin.pl lub też wysyłając na adres Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie ul.Mickieiwicza 79 , 69-110 Rzepin .

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , jeśli uznacie Państwo , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa .