Pracuj z nami

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU

Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko

SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

I.     Nazwa i adres Spółki : Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin

II.   Określenie stanowiska: Specjalista ds. technicznych. Miejsce pracy: Rzepin.

III.   Wymagania związane ze stanowiskiem

Wykształcenie średnie budowlane lub techniczne, preferowane wykształcenie wyższe: kierunki w zakresie inżynierii środowiska, ochrony środowiska, budownictwa lub pokrewne. Mile widziane doświadczenie w branży wodno - kanalizacyjnej, prawo jazdy kat. B, znajomość przepisów z zakresu Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawa wodnego, prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych, sumienność i staranność przy wykonywaniu zadań, komunikatywność, zdolność analitycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów pod presją czasu.

IV.  Podstawowe obowiązki

·         Sporządzanie sprawozdań statystycznych, ankiet, zamówień, raportów w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej;

·        Przygotowywanie postępowań zapytań ofertowych prowadzonych przez PWK EKO;

·        Wydawanie warunków technicznych budowy, rozbudowy i modernizacji przyłączy i sieci wod-kan;

·         Analiza i uzgadnianie dokumentacji projektowej urządzeń i przyłączy wod-kan;

·         Przygotowywanie pism i dokumentów związanych z zakresem działalności Działu Technicznego,

·         Współpraca z Biurem Obsługi Klienta w zakresie kontroli wykonywanych przyłączy wod-kan i zawieranych umów;

·         Obsługa systemu Informacji Przestrzennej GIS (pracodawca zapewnia dedykowane szkolenia).


V.   Firma oferuje

·         Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;

·         Premie kwartalne;

·         Dodatek za staż pracy (do 20% pensji zasadniczej);

·         Nagrody jubileuszowe za długoletnią pracę;

·         Pakiet świadczeń socjalnych;

·        Wynagrodzenie zasadnicze - kwota 5500 zł brutto (okres próbny 3 miesiące) + dodatek stażowy (do 20% pensji zasadniczej), po okresie próbnym wzrost wynagrodzenia w zależności od doświadczenia i posiadanych kwalifikacji

VI.   Wymagane dokumenty

·         CV ze zdjęciem, mile widziany list motywacyjny;

·     Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. technicznych przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Rzepinie”;

VII.  Termin, miejsce i forma składania dokumentów

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: „Specjalista ds. technicznych”, należy składać osobiście w Biurze Obsługi Klienta PWK EKO lub listownie na adres: PWK „EKO” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 79, 69-1110 Rzepin, a także mailowo na biuro@eko-rzepin.pl.

VIII.  Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać pod numerem PWK EKO: 95 7597 672. Uprzejmie informujemy,  że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Poprzednie ogłoszenia o pracę