Cenniki i taryfy

Ceny wody i ścieków

Cennik za pobór wody i odprowadzanie ścieków – obowiązuje do 30.06.2021 r.

Cennik za pobór wody i odprowadzanie ścieków – obowiązuje od 01.07.2021 r.

Dopłata do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków dla gospodarstw bez możliwości podłączenia do kanalizacji – obowiązuje od 29.06.2018 r.

Cennik usług

Zarządzenie nr 2/2022 z 10.08.2022 r. w sprawie ustalenia cen za usługi zewnętrzne świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie.

Zarządzenie nr 1/2022 z 01.08.2022 r. w sprawie ustalenia cen za usługi wywozu i oczyszczania nieczystości ciekłych oraz osadów z oczyszczalni przydomowych świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie.