Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne  „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie zostało utworzone Uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie nr XXXIII/37/2002 z dnia 24.06.2002 r.

Działalność gospodarczą PWK EKO Sp. z o.o. rozpoczęło 01.01.2003 r.

Podstawowym przedmiotem działalności PWK EKO Sp. z o.o. jest :

  • ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PWK „EKO” jest spółką z o.o. opartą na prawie handlowym, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000149283. 100 % udziałów  w kapitale zakładowym Spółki posiada Gmina Rzepin.

Dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności:

Organy Spółki :

–  3-osobowa rada nadzorcza

–  1-osobowy zarząd

Zakres działalności:

Spółka prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Rzepin.

I. Sieci wodociągowe oraz stacje uzdatniania wody w miejscowościach:

– Rzepin
– Kowalów
– Drzeńsko
– Gajec
– Lubiechnia Wielka
– Serbów
– Starków
– Starościn
– Sułów
– Radów

II. Sieci kanalizacyjne w miejscowościach:

– Rzepin

– Starościn

– Drzeńsko

– Kowalów (częściowo skanalizowany)

– Gajec (częściowo skanalizowany)  

III. Oczyszczalnie ścieków w miejscowościach:

– Rzepin ul. Mickiewicza 79

– Drzeńsko 4J