eFaktura

„Szanuj naturę wybierając e-fakturę!”

Czym jest e-faktura?

E-faktura to elektroniczny dokument zawierający takie same dane jak jej papierowy odpowiednik. Tworzone przez nas dokumenty są w pełni akceptowane przez urzędy skarbowe oraz spełniają wymogi określone przepisami prawa. Faktury są wystawiane przez PWK EKO Sp. z o.o. w Rzepinie w formacie PDF (portable document format), a następnie przesyłane do Klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, na uzgodniony adres e-mail.

Kto może skorzystać
z usługi e-faktury?

Każdy klient Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego „EKO” Sp. z o.o., który posiada zawartą umowę na dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków.

Zalety korzystania z e-faktury?

Jak uruchomić e-fakturę?

Aby otrzymywać e-faktury wystarczy wypełnić oświadczenie i dostarczyć je do PWK EKO.

Podpisane oświadczenie możesz przekazać w następujący sposób:

Kiedy usługa jest aktywna?

Po aktywacji usługi Twoją najbliższą fakturę wystawimy już w formie elektronicznej.

WAŻNE! Przypominamy, że aktywując e-fakturę, nie będziesz już otrzymywać faktury w formie papierowej.

Czy możliwe jest powiadomienie o wystawionej e-fakturze?

Jeśli udzielisz zgody, wyślemy powiadomienie sms lub poinformujemy Cię mailowo o wystawionej fakturze. W wiadomości znajdziesz także kwotę oraz informację o terminie zapłaty.

W jaki sposób opłacić e-fakturę?

płatności online

jeśli posiadasz konto w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta ZAŁÓŻ KONTO E-BOK

przelew bankowy

realizowany poprzez indywidualne lub firmowe konto bankowe

polecenie przelewu

odcinek znajdujący się na dostarczanej przez nas fakturze

Zasady wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej (e-faktur) obowiązujące w PWK EKO określa: