„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Dnia 06.08.2021 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubuskiego, której przedmiotem jest przyznanie Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu „EKO” Sp. z o.o. jako beneficjentowi pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Rzepin – Gajec etap II” w […]

Read More →