Postępowanie przetargowe dot. budowy sieci wod-kan w Gajcu

Informujemy, iż 16.01.2024 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe dot. realizacji zadania pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Rzepin – Gajec etap II”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a2636ee2-b141-11ee-b628-1a85378e6c0a

Pozostałe komunikaty