Witamy w pWK EKO!

Zapewniamy czyste środowisko - od źródła po oczyszczalnię

Moc inżynierii wodnej w służbie Twojego komfortu.

Zgłaszanie awarii po godzinie 15, oraz w soboty, niedziele i święta:

661 80 20 20

Biuro:

+48 957 597 672

Wodociągi

60 km sieci wodociągowych
11 stacji uzdatniania wody

Kanalizacja

40 km sieci kanalizacyjnych
2 oczyszczalnie ścieków

Najnowsze informacje

Aktualności

O nas

Informacje ogólne

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne  „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie zostało utworzone Uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie nr XXXIII/37/2002 z dnia 24.06.2002 r.

Działalność gospodarczą PWK EKO Sp. z o.o. rozpoczęło 01.01.2003 r.

Podstawowym przedmiotem działalności PWK EKO Sp. z o.o. jest :

  • ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PWK „EKO” jest spółką z o.o. opartą na prawie handlowym, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000149283. 100 % udziałów  w kapitale zakładowym Spółki posiada Gmina Rzepin.

eko przepin

Woda w ruchu, środowisko
w harmonii.

Organy Spółki

3-osobowa rada nadzorcza
1-osobowy zarząd

Zakres działalności

Spółka prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Rzepin.

I. Sieci wodociągowe oraz stacje uzdatniania wody w miejscowościach:

II. Sieci kanalizacyjne w miejscowościach:

III. Oczyszczalnie ścieków
w miejscowościach: