Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że z uwagi na trwające prace technologiczne , polegające na przebudowie i wymianie elementów sieci wodociągu publicznego w Kowalowie wprowadza się stały proces chlorowania wody na stacji uzdatniania wody w Kowalowie na czas trwania robót tj. od dnia 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 […]

Read More →

Kowalów  – wody zdatna do spożycia przez ludzi.    Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach woda jest zdatna do picia.

Read More →

Kowalów  – wody niezdatna do spożycia przez ludzi.    Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach obowiązuje brak przydatności wody do spożycia przez ludzi , woda wodociągowa nadaje się wyłącznie do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych . Podjęto natychmiastowe działanie naprawcze : […]

Read More →

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nr 16

Read More →

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że zgodnie z decyzją PPIS w Słubicach woda z ujęcia w Kowalowie od dnia dzisiejszego tj. 26.09.2018 r. – nadaje się do spożycia . Informujemy , że zostało usunięte skażenie mikrobiologiczne wody z wodociągu publicznego i jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia […]

Read More →

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Read More →

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach obowiązuje brak przydatności wody do spożycia przez ludzi , woda wodociągowa nadaje się wyłącznie  do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych . Podjęto natychmiastowe działanie naprawcze : – przystąpiono do dezynfekcji ujęcia i złoża filtracyjnego , […]

Read More →

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że w dniu 10.09.2018 r. miała miejsce awaria sieci wodociągowej w ul.Aleja Wolności , w wyniku której nastąpiła przerwa w dostawie wody dla części mieszkańców  miasta Rzepina . Skutkiem tego nastąpiło pogorszenie jakości wody w zakresie organoleptycznym ( barwa , mętność )  . Prowadzone są […]

Read More →

Na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.238.2018.AS z 13.06.2018 r. od dnia  14.07.2018 r.  do dnia  13.07.2021 r. obowiązuje na terenie miasta i gminy Rzepin następujący cennik  :   Cena za dostawę 1 m3 wody : – pobranej dla gospodarstw domowych 2,90 zł/m3 – pobranej […]

Read More →

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że: w dniach od  09.07.2018  do 20.07.2018 r.    w godzinach         8oo do 14oo na wodociągach  w Kowalowie , Sułowie , Serbowie , Starkowie , Lubiechni Wielkiej , Radowie , Drzeńsku , Gajcu i Starościnie   będą prowadzone prace technologiczne / badanie wydajności hydrantów /   . Po […]

Read More →