Informujemy, że w związku z zagrożeniam korona wirusem obsługa klientòw będzie prowadzona wyłącznie telefonicznie, meilowo lub korespondencyjnie. Tel. 957597672 email : biuro@eko-rzepin.pl

Read More →

KOWALÓW – przerwa w dostawie wody   PWK „EKO” Sp. z o.o. informuje mieszkańców wsi KOWALÓW z powodu prac technologicznych o konieczności zamknięcia  sieci wodociągowej w dniu 07.10.2019 r. w godzinach 9.00 – 12.00

Read More →

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że z uwagi na trwające prace technologiczne , polegające na przebudowie i wymianie elementów sieci wodociągu publicznego w Kowalowie wprowadza się stały proces chlorowania wody na stacji uzdatniania wody w Kowalowie na czas trwania robót tj. od dnia 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 […]

Read More →

Kowalów  – wody zdatna do spożycia przez ludzi.    Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach woda jest zdatna do picia.

Read More →

Kowalów  – wody niezdatna do spożycia przez ludzi.    Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach obowiązuje brak przydatności wody do spożycia przez ludzi , woda wodociągowa nadaje się wyłącznie do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych . Podjęto natychmiastowe działanie naprawcze : […]

Read More →

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nr 16

Read More →

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że zgodnie z decyzją PPIS w Słubicach woda z ujęcia w Kowalowie od dnia dzisiejszego tj. 26.09.2018 r. – nadaje się do spożycia . Informujemy , że zostało usunięte skażenie mikrobiologiczne wody z wodociągu publicznego i jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia […]

Read More →

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Read More →

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach obowiązuje brak przydatności wody do spożycia przez ludzi , woda wodociągowa nadaje się wyłącznie  do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych . Podjęto natychmiastowe działanie naprawcze : – przystąpiono do dezynfekcji ujęcia i złoża filtracyjnego , […]

Read More →

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że w dniu 10.09.2018 r. miała miejsce awaria sieci wodociągowej w ul.Aleja Wolności , w wyniku której nastąpiła przerwa w dostawie wody dla części mieszkańców  miasta Rzepina . Skutkiem tego nastąpiło pogorszenie jakości wody w zakresie organoleptycznym ( barwa , mętność )  . Prowadzone są […]

Read More →