Komunikat o zmianie taryf

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie na podstawie art.24b ust.1 , 24c ust.2 w związku z 27a ust.3 pkt 2) i 27c ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.2028 – dalej u.z.z.w.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania http://www.eko-rzepin.pl/wp-content/uploads/2023/05/wind-turbines-renewable-energy-on-a-green-hill-wind-farm-1.jpgistracyjnego ( tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 256 ze zm. – dalej k.p.a. )

informuje, że na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RZT.70.178.2021 z dnia 01.06.2021 r.

od dnia 01.07.2021r. do dnia 01.07.2024r.

obowiązuje na terenie miasta i gminy Rzepin następujący cennik :

1. Cena za dostawę 1 m3 wody:

– pobranej dla gospodarstw domowych 3,00 zł/m3 netto – 3,24 zł/m3 brutto*

– pobranej dla pozostałych odbiorców 3,00 zł/m3 netto – 3,24 zł/m3 brutto *

2. Cena usługi odprowadzania 1m3 ścieków:

– gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji 5,80 zł/m3 netto – 6,26 zł/m3 brutto*

– gospodarstwa domowe bez możliwości podłączenia do kanalizacji 3,80 zł/m3 netto – 4,10 zł/m3 brutto*

– pozostali odbiorcy –5,80 zł/m3 netto – 6,26 zł/m3 brutto*

3. Opłata abonamentowa 0,93 zł/szt netto – 1,00 zł /szt brutto*

* do powyższych cen doliczono podatek VAT w wysokości 8 %

Pozostałe komunikaty

Ogłoszenie o pracę

 Szukamy nowych członków do naszego zespołu! Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowiska: – Monter / Konserwator sieci wod-kan – Specjalista ds. technicznych Jeśli jesteś osobą zdeterminowaną,

Read More »