Komunikat nr 26 PPIS w Słubicach dla mieszkańców Drzeńska

Informujemy, że na stacji uzdatniania wody w Drzeńsku nastąpiło pogorszenie jakości wody pod względem parametrów fizykochemicznych.

W/w pogorszenie nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody tj. brunatne zabarwienie armatury.

Podjęte zostały natychmiastowe działania mające na celu przywrócenie najwyższej jakości wody.

Z uwagi na planowane płukanie i dezynfekcje, może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie

Poniżej komunikat PPIS w Słubicach, potwierdzający, iż mimo pogorszenia jakości, woda w Drzeńsku nadaje się do spożycia oraz na cele gospodarcze.

Pozostałe komunikaty