Apel o oszczędne gospodarowanie wody

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzepin!

W obliczu panującej wysokiej temperatury oraz rosnącego zapotrzebowania na wodę, zwracamy się do Was z bardzo ważną prośbą. W okresie letnim, w godzinach od 16.00 do 22.00, prosimy o ograniczenie poboru wody na cele inne niż socjalno – bytowe, takie jak podlewanie ogrodów czy zraszanie trawników.

Aktualnie doświadczamy suszy spowodowanej wysoką temperaturą i brakiem opadów od kilkunastu dni. Zwiększone zużycie wody z sieci wodociągowej, czasami dwukrotnie większe niż zazwyczaj, powoduje problemy techniczne, takie jak obniżone ciśnienie w instalacji wodociągowej, zwłaszcza na końcach sieci. To prowadzi do sytuacji, w której niektórzy mieszkańcy mają trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb bytowych, podczas gdy inni korzystają z wody do podlewania czy zraszania trawników.

Z całego serca dziękujemy Wam za zrozumienie i zaangażowanie w działania mające na celu łagodzenie skutków suszy. Wasza współpraca jest niezwykle ważna!

Pozostałe komunikaty