Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Spółka z o.o. w Rzepinie zostało utworzone Uchwałą Rady Miejskiej w Rzepinie
/ nr XXXIII/37/2002 z dnia 24.06.2002 r./

Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła 1.01.2003 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest :
• ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody
• odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

PWK „EKO” jest spółką z o.o. opartą na prawie handlowym , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000149283 .
100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki posiada Gmina Rzepin .

więcej w dziale O FIRMIE

 

W roku 2016 Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne „EKO” Spółka z o.o. w Rzepinie otrzymało certyfikat „Rzetelna Firma”.