Zgłoszenie awarii odbywa się drogą telefoniczną.
Dyżur pogotowia wodno – kanalizacyjnego pełniony jest przez całą dobę.


Awarię można zgłosić pod numerem telefonu 661 80 20 20 przez całą dobę.


Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godz. 07.00- 15.00 awarię można zgłosić bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta lub pod numerem tel. 95 7597 672

                                Pogotowie wodno- kanalizacyjne przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

    • awarii przyłączy wodociągowych,
    • awarii sieci wodociągowych,
    • niskiego ciśnienia na przyłączu wodociągowym,
    • uszkodzenia wodomierza głównego,
    • awarii sieci kanalizacyjnej – zatory kanalizacyjne,
    • uszkodzenia studni kanalizacji sanitarnej,
    • awarii przydomowych przepompowni ścieków.