Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

Stan wodomierza można podać osobiście w siedzibie firmy na ul. Mickiewicza 79, telefonicznie pod numerem: 95 7597 672 lub wysyłając poniższy formularz.

Jeżeli jest zamontowany
Numer znajduje się na fakturze
(dd-mm-rrrr)