Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 79

69-110 Rzepin

telefon: 95 7597 672

e-mail: biuro@eko-rzepin.pl

NIP: 5981530880

REGON: 211247929

Numer KRS: 0000149283

Kapitał zakładowy: 5 181 000,00 zł

Nr konta bankowego:

57 8371 0009 0000 1892 2000 0010

Telefony:
– Centrala PWK „EKO” Sp. z o.o. : 95 7597 672
– Zgłoszenie awarii: 661 80 20 20 (24/h)
– Obsługa klienta: wew. 12
– Księgowość: wew. 13
– Dział techniczny: wew. 15