|  Zagrożenie korona wirusem

Informujemy, że w związku z zagrożeniam korona wirusem obsługa klientòw będzie prowadzona wyłącznie telefonicznie, meilowo lub korespondencyjnie.

Tel. 957597672

email : biuro@eko-rzepin.pl


 |  KOWALÓW – przerwa w dostawie wody

KOWALÓW – przerwa w dostawie wody

 

PWK „EKO” Sp. z o.o. informuje mieszkańców wsi KOWALÓW z powodu prac technologicznych o konieczności zamknięcia  sieci wodociągowej w dniu 07.10.2019 r. w godzinach 9.00 – 12.00


 |  Stałe chlorowanie wody w Kowalowie

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że z uwagi na trwające prace technologiczne , polegające na przebudowie i wymianie elementów sieci wodociągu publicznego w Kowalowie wprowadza się stały proces chlorowania wody na stacji uzdatniania wody w Kowalowie na czas trwania robót tj. od dnia 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Informujemy , że w wodzie wodociągowej może być wyczuwalny lekki zapach chloru. Powyższe działania uzyskały pozytywna opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w  Słubicach.

Za niedogodności wszystkich odbiorców wody serdecznie przepraszamy.


 |  Kowalów – woda zdatna do spożycia przez ludzi.

Kowalów  – wody zdatna do spożycia przez ludzi.    Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia
dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach woda jest zdatna do picia.


 |  Kowalów – wody niezdatna do spożycia przez ludzi

Kowalów  – wody niezdatna do spożycia przez ludzi.    Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia
dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach obowiązuje brak przydatności wody
do spożycia przez ludzi , woda wodociągowa nadaje się wyłącznie do wykorzystania w
urządzeniach sanitarnych .
Podjęto natychmiastowe działanie naprawcze :
– przystąpiono do dezynfekcji ujęcia i złoża filtracyjnego ,
– rozpoczęto dostarczanie mieszkańcom Kowalowa wody do spożycia :
dowóz cysterną 2 razy dziennie w godzinach :
8.oo- 10.oo i 16.oo-18.oo

oraz stałe miejsce poboru wody do spożycia z cysterny podstawionej przy ul.Rzepińskiej
/ bloki /

Do czasu uzyskania pozytywnej oceny jakości wody wydanej przez PPIS w Słubicach woda do
spożycia z wodociągu nadaje się wyłącznie do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych .
W wodzie wodociągowej może być wyczuwalny zapach chloru .