|  Nowe ceny za wodę i odprowadzanie ścieków

Na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.238.2018.AS z 13.06.2018 r.

od dnia  14.07.2018 r.  do dnia  13.07.2021 r.

obowiązuje na terenie miasta i gminy Rzepin następujący cennik  :

 

  1. Cena za dostawę 1 m3 wody :

– pobranej dla gospodarstw domowych 2,90 zł/m3

– pobranej dla pozostałych odbiorców  2,90 zł/m3

 

  1. Cena usługi odprowadzania 1m3 ścieków :

– gospodarstwa domowe podłączone do kanalizacji  5,79 zł/m3

– gospodarstwa domowe bez możliwości podłączenia do kanalizacji 3,79 zł/m3

– pozostali odbiorcy – 5,79 zł/m3

 

3.Opłata abonamentowa  0,93 zł/szt

 

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8 %


 |  Badanie hydrantów

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że:

w dniach od  09.07.2018  do 20.07.2018 r.    w godzinach         8oo do 14oo

na wodociągach  w Kowalowie , Sułowie , Serbowie , Starkowie , Lubiechni Wielkiej , Radowie , Drzeńsku , Gajcu i Starościnie   będą prowadzone prace technologiczne / badanie wydajności hydrantów /   .

Po przeprowadzeniu tych prac może wystąpić chwilowe  pogorszenie jakości wody  – mętność , barwa  .

 

Za niedogodności wszystkich odbiorców wody serdecznie przepraszamy.


 |  Klauzula Informacyjna RODO

Klauzulę informacyjną RODO można pobrać w zakładce „Do pobrania”


 |  Pogorszenie jakości wody dla mieszkańców Rzepina

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że:
z uwagi na trwające prace technologiczne na terenie Starego Miasta – rozbudowa sieci
wodociągowej , płukanie sieci , montaż hydrantów – może wystąpić okresowe
pogorszenie jakości wody dla mieszkańców Rzepina / mętność , barwa / .
Za niedogodności wszystkich odbiorców wody serdecznie przepraszamy.


 |  Przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Starego Miasta w Rzepinie

PRZERWA W DOSTAWIE WODY DLA MIESZKAŃCÓW STAREGO MIASTA W RZEPINIE

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że:

w dniu  14.06.2018 r.  od godz. 8.oo  do godz. 13.oo wystąpi  przerwa w dostawie wody dla mieszkańców Starego Miasta w Rzepinie .

Przerwa w dostawie wody  spowodowana  jest koniecznością wykonania prac technologicznych na wodociągu – budowa sieci hydrantowej .

Informujemy również , że po zakończeniu powyższych prac  może wystąpić okresowe  pogorszenie jakości wody / mętność , barwa /  .

 

Za niedogodności wszystkich odbiorców wody serdecznie przepraszamy.