|  Stałe chlorowanie wody w Kowalowie

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że z uwagi na trwające prace technologiczne , polegające na przebudowie i wymianie elementów sieci wodociągu publicznego w Kowalowie wprowadza się stały proces chlorowania wody na stacji uzdatniania wody w Kowalowie na czas trwania robót tj. od dnia 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Informujemy , że w wodzie wodociągowej może być wyczuwalny lekki zapach chloru. Powyższe działania uzyskały pozytywna opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego w  Słubicach.

Za niedogodności wszystkich odbiorców wody serdecznie przepraszamy.


 |  Kowalów – woda zdatna do spożycia przez ludzi.

Kowalów  – wody zdatna do spożycia przez ludzi.    Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia
dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach woda jest zdatna do picia.


 |  Kowalów – wody niezdatna do spożycia przez ludzi

Kowalów  – wody niezdatna do spożycia przez ludzi.    Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia
dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach obowiązuje brak przydatności wody
do spożycia przez ludzi , woda wodociągowa nadaje się wyłącznie do wykorzystania w
urządzeniach sanitarnych .
Podjęto natychmiastowe działanie naprawcze :
– przystąpiono do dezynfekcji ujęcia i złoża filtracyjnego ,
– rozpoczęto dostarczanie mieszkańcom Kowalowa wody do spożycia :
dowóz cysterną 2 razy dziennie w godzinach :
8.oo- 10.oo i 16.oo-18.oo

oraz stałe miejsce poboru wody do spożycia z cysterny podstawionej przy ul.Rzepińskiej
/ bloki /

Do czasu uzyskania pozytywnej oceny jakości wody wydanej przez PPIS w Słubicach woda do
spożycia z wodociągu nadaje się wyłącznie do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych .
W wodzie wodociągowej może być wyczuwalny zapach chloru .


 |  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nr 16


 |  Kowalów – woda nadaje się do picia

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że zgodnie z decyzją PPIS
w Słubicach woda z ujęcia w Kowalowie od dnia dzisiejszego tj. 26.09.2018 r.

– nadaje się do spożycia .

Informujemy , że zostało usunięte skażenie mikrobiologiczne wody z wodociągu publicznego i jakość wody
odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. 2017 poz. 2294 .)