Jeśli w trakcie trwania umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków Państwa dane zawarte w umowie uległy zmianie, musicie Państwo ten fakt zgłosić w PWK EKO w Rzepinie.

Należy wypełnić wniosek o zmianę danych w umowie i przedstawić dokumenty potwierdzające te zmiany.

Prosimy abyście informowali nas Państwo również o zmianie swoich danych kontaktowych, takich jak adres korespondencyjny, numer telefonu czy adres e-mail. Tego typu zmiany możecie Państwo zgłaszać do nas drogą pocztową lub elektronicznie na adres: biuro@eko-rzepin.pl