Komunikaty
ikonka_pdfKowalów komunikat nr 16
ikonka_pdfKowalów -komunikat skażenie wody 09-2018
Podstawa działania EKO
ikonka_pdfDecyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
ikonka_pdfDecyzja w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
ikonka_pdfUchwała NR XIV/92/2019
Rady Miejskiej w Rzepinie , Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
ikonka_pdfPotwierdzenie umieszczenia Uchwały RM w Rzepinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 07-2019
Cennik
ikonka_pdfInformacja o Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.238.2018.AS z 13.06.2018 r.
w sprawie cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących, na terenie miasta i gminy Rzepin od dnia 14.07.2018 r. do dnia 13.07.2021 r.
ikonka_pdfUchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XXXII/243/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Rzepin na okres od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r. oraz ustalenia dopłat do ceny taryfowej
z tytułu odprowadzania ścieków
Ocena jakości wody
ikonka_pdfWodociąg publiczny w Gajcu - 14.06.2021
ikonka_pdfWodociąg publiczny w Lubiechni Wielkiej - 10.06.2021
ikonka_pdfWodociąg publiczny w Starościnie - 10.06.2021
ikonka_pdfWodociąg publiczny w Rzepinie - 10.06.2021
ikonka_pdfWodociąg publiczny w Drzeńsku - 10.06.2021
ikonka_pdfOcena okresowa jakości wody Gminy Rzepin za rok 2020
ikonka_pdfOcena jakości wody SUW Serbów 10-2020
ikonka_pdfOcena jakości wody SUW Drzeńsko 11-2020
ikonka_pdfocena jakości wody SUW Sułów 03-2021
ikonka_pdfOcena jakości wody SUW Starków 03-2021
ikonka_pdfOcena jakości wody SUW Radów 03-2021
ikonka_pdfOcena jakości wody SUW Kowalów 11-2020