Komunikaty
ikonka_pdfKowalów komunikat nr 16
ikonka_pdfKowalów -komunikat skażenie wody 09-2018
Podstawa działania EKO
ikonka_pdfDecyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
ikonka_pdfDecyzja w sprawie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
ikonka_pdfUchwała NR XIV/92/2019
Rady Miejskiej w Rzepinie , Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
ikonka_pdfPotwierdzenie umieszczenia Uchwały RM w Rzepinie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 07-2019
Cennik
ikonka_pdfInformacja o Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.238.2018.AS z 13.06.2018 r.
w sprawie cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących, na terenie miasta i gminy Rzepin od dnia 14.07.2018 r. do dnia 13.07.2021 r.
ikonka_pdfUchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XXXII/243/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminie Rzepin na okres od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r. oraz ustalenia dopłat do ceny taryfowej
z tytułu odprowadzania ścieków
Ocena jakości wody
ikonka_pdfOcena okresowa jakości wody Gminy Rzepin za rok 2019
ikonka_pdfOcena jakości wody - SUW Serbów 11-2019
ikonka_pdfOcena jakości wody - SUW Drzeńsko 10-2019
ikonka_pdfOcena jakości wody SUW Sułów 02-2020
ikonka_pdfOcena jakości wody -SUW Starków 02-2020
ikonka_pdfOcena jakości wody SUW Radów 07-19
ikonka_pdfOcena jakości wody -SUW Gajec 10-2019
ikonka_pdfOcena jakości wody - SUW Rzepin 04-2020
ikonka_pdfOcena jakości wody SUW Lubiechnia Wielka 09-2019
ikonka_pdfOcena jakości wody SUW Starościn 07-19
ikonka_pdfOcena jakości wody - SUW Kowalów 04-2020