Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z decyzją Zarządu PWK „EKO” Sp. z o.o. od 15.03.2022 r. obowiązują następujące ceny usług :

  • usługa samochodu specjalistycznego – ciśnieniowe WUKO w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 wynosi 218,00 zł/godz. + VAT
  • usługa samochodu specjalistycznego – ciśnieniowe WUKO w dniach wolnych od pracy oraz świątecznych – 436,00 zł/godz. + VAT
  • dojazd samochodu specjalistycznego – ciśnieniowe WUKO – 5,50 zł/km + VAT
  • wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym – 14,00 zł/m3 + VAT