Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „EKO” Sp. z o.o. informuje, iż zgodnie z decyzją Zarządu PWK „EKO” Sp. z o.o. obowiązują następujące ceny usług:

  • usługa samochodu specjalistycznego – ciśnieniowe WUKO w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 wynosi 198,00 zł/godz. + VAT
  • usługa samochodu specjalistycznego – ciśnieniowe WUKO w dniach wolnych od pracy oraz świątecznych – 398,00 zł/godz. + VAT
  • dojazd samochodu specjalistycznego – ciśnieniowe WUKO – 2,80 zł/godz. + VAT
  • wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym – 11,74 zł/m3 + VAT