Informujemy, iż od dnia 17 września 2021r. obowiązuje nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Rzepin. Nowy regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce „O nas”. Regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. […]

Read More →