Szanowni Klienci wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, myśląc o Waszej wygodzie, aby usprawnić zarządzanie fakturami oraz przyspieszyć kontakt z nami, uruchomiliśmy Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK). Od teraz każdy nasz Klient posiadający dostęp do internetu oraz adres email, może cieszyć się bezpłatnym dostępem do faktur 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Rozwiązania jakie […]

Read More →

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Dnia 06.08.2021 r. została podpisana umowa z Samorządem Województwa Lubuskiego, której przedmiotem jest przyznanie Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu „EKO” Sp. z o.o. jako beneficjentowi pomocy na realizację operacji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinku Rzepin – Gajec etap II” w […]

Read More →