Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że z uwagi na trwające prace technologiczne , polegające na przebudowie i wymianie elementów sieci wodociągu publicznego w Kowalowie wprowadza się stały proces chlorowania wody na stacji uzdatniania wody w Kowalowie na czas trwania robót tj. od dnia 1 lutego 2019 r. do 30 czerwca 2019 […]

więcej →