Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach nr 16

więcej →

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że zgodnie z decyzją PPIS w Słubicach woda z ujęcia w Kowalowie od dnia dzisiejszego tj. 26.09.2018 r. – nadaje się do spożycia . Informujemy , że zostało usunięte skażenie mikrobiologiczne wody z wodociągu publicznego i jakość wody odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia […]

więcej →

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach

więcej →

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach obowiązuje brak przydatności wody do spożycia przez ludzi , woda wodociągowa nadaje się wyłącznie  do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych . Podjęto natychmiastowe działanie naprawcze : – przystąpiono do dezynfekcji ujęcia i złoża filtracyjnego , […]

więcej →

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że w dniu 10.09.2018 r. miała miejsce awaria sieci wodociągowej w ul.Aleja Wolności , w wyniku której nastąpiła przerwa w dostawie wody dla części mieszkańców  miasta Rzepina . Skutkiem tego nastąpiło pogorszenie jakości wody w zakresie organoleptycznym ( barwa , mętność )  . Prowadzone są […]

więcej →