Na mocy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WR.RET.070.238.2018.AS z 13.06.2018 r. od dnia  14.07.2018 r.  do dnia  13.07.2021 r. obowiązuje na terenie miasta i gminy Rzepin następujący cennik  :   Cena za dostawę 1 m3 wody : – pobranej dla gospodarstw domowych 2,90 zł/m3 – pobranej […]

więcej →