|  Zakaz podlewania

 

 

                      ZAKAZ PODLEWANIA

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Spółka z o.o. w Rzepinie działając z upoważnienia Burmistrza  Rzepina   informuje  , że z uwagi na   występujące przypadki  niedoboru   wody   spowodowane   znacznie   zwiększonym    jej    zużyciem  /   szczególnie  w  wyższych   kondygnacjach   budynków mieszkalnych /

 od dnia  14.06.2017 r. do dnia 15.08.2017 r.   w godz. 8 oo do 21oo

obowiązuje całkowity zakaz używania wody  pochodzącej z ujęć komunalnych   do celów innych niż socjalno-bytowe , a w szczególności do podlewania ogródków przydomowych i działek , napełniania oczek wodnych itp.

 

Rzepin dnia  14.06.2017 r.                                                                                                                                                                                                       Zarząd Spółki

 


 |  Badanie wydajności hydrantów w Rzepinie

BADANIE WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW w RZEPINIE                                       .

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje,

że w dniach od  26.06.2017  do 30.06.2017 r.    w godzinach         8oo do 14oo

na wodociągach  w Rzepinie  będą prowadzone prace technologiczne / badanie wydajności hydrantów /.

Podczas  prowadzenia prac może wystąpić chwilowe  pogorszenie jakości wody  – mętność , barwa.

Za niedogodności wszystkich odbiorców wody przepraszamy.

Zarząd Spółki


 |  Nowe ceny od 1 lipca 2017 r.

Nowe ceny od 1 lipca 2017 r.


 |  STARKÓW – przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że:  

w dniu  24.11.2016 r.  od godz. 8.oo  do godz. 14.oo wystąpi  przerwa w dostawie wody dla mieszkańców  Starkowa  .    

Przerwa w dostawie wody  spowodowana  jest koniecznością wykonania prac remontowych  na wodociągu .

Informujemy również , że po zakończeniu powyższych prac  może wystąpić okresowe  pogorszenie jakości wody / mętność , barwa /  .    

Za niedogodności wszystkich odbiorców wody serdecznie przepraszamy.

Zarząd Spółki

 


 |  Woda zdatna do Picia – Lubiechnia Wielka

Od dnia 23.09.2016 r. woda jest przydatna do
spożycia  w sieci wodociągowej w Lubiechnia Wlk. , zgodnie z decyzją
PPIS w Słubicach nr HK-530-329/2016  z 23.09.2016 r.