|  Apel do mieszkańców – oszczędzajmy wodę!

Apel do mieszkańców – oszczędzajmy wodę!

W związku z występującymi przypadkami niedoboru wody (szczególnie w wyższych kondygnacjach budynków mieszkalnych) spowodowanymi znacznie zwiększonym jej zużyciem, Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne „EKO” Spółka z o.o. w Rzepinie zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Rzepin, aby w okresie letnim w godz. 19.00 – 21.30 nie używać wody pochodzącej z ujęć komunalnych do celów innych niż socjalno – bytowych, w szczególności do podlewania ogródków przydomowych i działek, napełniania oczek wodnych itp.


 |  SUŁÓW – WODA ZDATNA DO PICIA

SUŁÓW – WODA ZDATNA DO PICIA

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie

informuje, że zgodnie  oceną przydatności wody do spożycia PPIS

w Słubicach nr HK-530-348/2017 z dn. 10.11.2017

 od dnia dzisiejszego woda w SUŁOWIE 

JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA


 |  SUŁÓW – woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi

SUŁÓW – WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia dzisiejszego zgodnie z decyzją PPIS w Słubicach nr 16/A/17 z 12.10.2017 r. obowiązuje brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w m.Sułów , woda wodociągowa nadaje się tylko do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych .

Podjęto natychmiastowe działanie naprawcze :

       – przystąpiono do dezynfekcji ujęcia i złoża filtracyjnego ,

– rozpoczęto dostarczanie mieszkańcom Sułowa  wody do spożycia :

dowóz cysterną 2 razy dziennie w godzinach  :

8.oo- 10.oo i 16.oo-18.oo

   

 

Do czasu uzyskania pozytywnej oceny jakości wody wydanej przez PPIS w Słubicach woda do spożycia z wodociągu nadaje się tylko do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych .

W wodzie wodociągowej może być wyczuwalny zapach chloru .
O ustąpieniu skażenia zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem  .


 |  KOWALÓW- WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

KOWALÓW- WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że zgodnie z decyzją PPIS w Słubicach wydaną w dniu 19.07.2017 r. stwierdzającą przydatność wody do spożycia z wodociągu wiejskiego w Kowalowie od dnia 19.07.2017 r. – woda nadaje się do spożycia .


 |  Kowalów – brak przydatności wody do spożycia przez ludzi

 

KOWALÓW – BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach obowiązuje brak przydatności wody do spożycia przez ludzi , woda wodociągowa nadaje się tylko do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych .

Podjęto natychmiastowe działanie naprawcze :

       – przystąpiono do dezynfekcji ujęcia i złoża filtracyjnego ,

– rozpoczęto dostarczanie mieszkańcom Kowalowa wody do spożycia – dowóz cysterną 2 razy dziennie w godzinach  :

8.oo- 10.oo i 16.oo-18.oo ,   

 

Do czasu uzyskania pozytywnej oceny jakości wody wydanej przez PPIS w Słubicach woda do spożycia z wodociągu nadaje się tylko do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych .

W wodzie wodociągowej może być wyczuwalny zapach chloru .

 

O ustąpieniu skażenia zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem  .