|  Zakaz podlewania

 

 

                      ZAKAZ PODLEWANIA

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Spółka z o.o. w Rzepinie działając z upoważnienia Burmistrza  Rzepina   informuje  , że z uwagi na   występujące przypadki  niedoboru   wody   spowodowane   znacznie   zwiększonym    jej    zużyciem  /   szczególnie  w  wyższych   kondygnacjach   budynków mieszkalnych /

 od dnia  14.06.2017 r. do dnia 15.08.2017 r.   w godz. 8 oo do 21oo

obowiązuje całkowity zakaz używania wody  pochodzącej z ujęć komunalnych   do celów innych niż socjalno-bytowe , a w szczególności do podlewania ogródków przydomowych i działek , napełniania oczek wodnych itp.

 

Rzepin dnia  14.06.2017 r.                                                                                                                                                                                                       Zarząd Spółki

 


 |  KOWALÓW- WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

KOWALÓW- WODA NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że zgodnie z decyzją PPIS w Słubicach wydaną w dniu 19.07.2017 r. stwierdzającą przydatność wody do spożycia z wodociągu wiejskiego w Kowalowie od dnia 19.07.2017 r. – woda nadaje się do spożycia .


 |  Kowalów – brak przydatności wody do spożycia przez ludzi

 

KOWALÓW – BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje , że od dnia dzisiejszego zgodnie z decyzją administracyjną PPIS w Słubicach obowiązuje brak przydatności wody do spożycia przez ludzi , woda wodociągowa nadaje się tylko do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych .

Podjęto natychmiastowe działanie naprawcze :

       – przystąpiono do dezynfekcji ujęcia i złoża filtracyjnego ,

– rozpoczęto dostarczanie mieszkańcom Kowalowa wody do spożycia – dowóz cysterną 2 razy dziennie w godzinach  :

8.oo- 10.oo i 16.oo-18.oo ,   

 

Do czasu uzyskania pozytywnej oceny jakości wody wydanej przez PPIS w Słubicach woda do spożycia z wodociągu nadaje się tylko do wykorzystania w urządzeniach sanitarnych .

W wodzie wodociągowej może być wyczuwalny zapach chloru .

 

O ustąpieniu skażenia zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem  .


 |  Badanie wydajności hydrantów w Rzepinie

BADANIE WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW w RZEPINIE                                       .

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne “EKO” Sp. z o.o. w Rzepinie informuje,

że w dniach od  26.06.2017  do 30.06.2017 r.    w godzinach         8oo do 14oo

na wodociągach  w Rzepinie  będą prowadzone prace technologiczne / badanie wydajności hydrantów /.

Podczas  prowadzenia prac może wystąpić chwilowe  pogorszenie jakości wody  – mętność , barwa.

Za niedogodności wszystkich odbiorców wody przepraszamy.

Zarząd Spółki


 |  Nowe ceny od 1 lipca 2017 r.

Nowe ceny od 1 lipca 2017 r.